අපව අමතන්න

සම්බන්ධතා ක්රමය

400 003 0500

දුරකථන

anbotek

ස්කයිප්

servcie@anbotek

විමර්ශන වාර්තාව සඳහා

service.01@anbotek.com

service123@anbotek.com

ව්යාපාර උපදේශනය සඳහා

1/F, ගොඩනැගිල්ල D, Sogood විද්‍යා හා තාක්ෂණ උද්‍යානය, Sanwei ප්‍රජාව, Hangcheng වීදිය, Bao'an දිස්ත්‍රික්කය, Shenzhen, Guangdong, China

aboutus
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න